Uw bezoek

Toegang

auto of bus

De parking is gratis.

GPS-gegevens : als uw GPS de straat «Saint-Patrice» niet vindt, probeer dan «Saint-Emmanuel…»

Geografische coördinaten : 50.470.289 breedtegraad en 4.150.236 lengtegraad.

train of bus

Train : Vanaf het station van La Louvière –Centre of Sud. www.belgianrail.be

Bus : De bus n° 37 nemen naar de bushalte “Bois-du-Luc”. www.infotec.be

Plan uw bezoek

Het bezoek van Bois-du-Luc

In 1685 ontmoeten enkele mijnwerkers en leden van de burgerij elkaar op deze mijnsite. Hieruit ontstaat de Société des Charbonnages du Bois-du-Luc waarvan het avontuur zou duren tot 1973. Een wandeling op deze site laat toe om de industriële en sociale aspecten die mee aan de basis liggen van onze hedendaagse maatschappij te begrijpen.

Wandel onder de guillotinepoorten, opgetrokken om opstanden van arbeiders tegen te gaan, en u komt binnen in het centrum van de macht: het bureau van de directeur.

Ontdek verder het leven van een mijnwerker tijdens een bezoek aan een authentieke woning en snuif de sfeer op van een dorp dat, geïsoleerd van de buitenwereld, onder permanent toezicht staat van de directeur.

Aan de overkant van de straat bevindt zich de mijnschacht Saint-Emmanuel die meer dan ooit een getuige is van het belang van steenkool in België en elders in de wereld.

Bekijk vanaf de beboste steenbergen enkele zeer uitnodigende landschappen vormgegeven door de industrie.

Click en reserveer uw bezoek online. De betaling zal dan automatisch gebeuren. Tickets voor individuelen.

Reservatie

Bois-du-Luc

Eind 2016, is het Ecomuseum het Museum van Mijnbouw en Duurzame Ontwikkeling geworden en herschikt zijn activiteiten rond het patrimonium, de mijngeschiedenis en de ecologie.

Bois-du-Luc, een authentieke mijnsite om te ontdekken
Erkend als UNESCO werelderfgoed sinds 2012, is Bois-du-Luc een opmerkelijk arbeidersdorp dat een een geheel van industriële, sociale, culturele, feestelijke en religieuze gebouwen bevat, die tussen 1838 en 1923 gebouwd werden. De verbazingswekkende authenticiteit van deze belangrijke historische plek zal u boeien tijdens het hele bezoek. U zal de bijzonderheden van Bois-du-Luc ontdekken, zijn paternalistisch beleid dat het bestaan van de arbeider en zijn familie wil omkaderen, om hun welzijn te verzekeren, zodat ze rendabel zijn en in het oog kunnen gehouden worden. Deze geïsoleerde microkosmos heeft een opeenvolging van werknemers van alle oorsprongen gekend, van Vlaanderen tot Afghanistan. Uw ontdekkingszin zal ook worden bevredigd door de beklimming van beboste steenkoolafvalbergen (terrils) die een prachtig uitzicht op het landschap “Made in Industry” bieden.

Praktisch

Individuelen
Werkdagen: open het hele jaar van maandag tot vrijdag van 10u tot 17u (bezoek: laatste vertrek om 15u)
W-E en feestdagen: van 1 mei tot 31 oktober van 10u tot 18u (bezoek: laatste vertrek om 16u)
Uitzonderljke opening op 1 en 2 december.

Groepen
Schoolgroepen en groepen van volw. en senioren (min.15 pers): het hele jaar door na reservatie

Gesloten op 1 november. Gesloten van 24 december tot 4 januari

Bezoeken/Diensten
• Bezoeken met audiogids: fr, nl, en, it ± 1u30
• Geleide bezoeken (enkel na reservatie): fr, nl, en, it ± 1u30
• Pedagogische animaties na reservatie
• Het grootste deel van de mijnsite is toegankelijk voor rolstoelgebruikers
• Betaalautomaat beschikbaar
• Hond aangelijnd toegestaan
• Shop, cafetaria
• Restauratie mogelijk voor groepen (uitsluitend na reservatie)

Tarieven

Volwassenen
Vrij bezoek > 8 € / Bezoek met audiogids > 9 €
60 +
Vrij bezoek > 7 € / Bezoek met audiogids > 8 €
– 18 jaar + studenten
Vrij bezoek > 5 € / Bezoek met audiogids > 6 €
– 6 jaar
Gratis
Forfait familie (2 volw. + 2 kinderen)
Vrij bezoek > 20 € / Bezoek met audiogids > 24 €
Artikel 27
Bezoek met audiogids > 1.25 €
Groepen (voor elke leeftijdscategorie / – 6 jaar > gratis)
Vrij bezoek > 6 € / Rondleiding > 6 € per persoon + 60 € per gids (maximum 25 mensen)
Schoolgroepen
• 6 € (gratis voor het franstalige lager en secundair onderwijs). Geleid bezoek en/of animatie: 60 € voor de gids voor 2.u (max 25 pers., 2 € per toegevoegd pers.)

special dagen

De eerste zondagen van de maand vanaf Mei tot Oktober
De mijnsite van Bois-du-Luc neemt deel aan de aktie van gratis toegang op de eerste zondag van de maand. We stellen u een vrije rondleiding van de mijnsite (max 2u) voor.

reservatie

Gecombineerd bezoeken

contact: 064/28.20.00

Brasserie Saint-Feuillien                               Le Bois du Cazier                                          Canal du Centre

combi01          combi02          combi03

IN DE BUURT VAN HET ECOMUSEUM

P.A.R.C. Het grootste museum van België ?!

P.A.R.C. dat zijn acht museale inrichtingen in de Centrumregio. Een unieke benaderingswijze voor Wallonië en Brussel: de vrijwillige samenwerking tussen acht museale inrichtingen met verschillende statuten en organisatorische krachten. Het hoofddoel van dit platform is de ontwikkeling van nieuwe dynamieken die gunstig zijn voor de musea, de regio en de be-zoekers.
De musea die deel uitmaken van P.A.R.C. zijn: het Daily-Bul & Co centrum, het Centrum voor Graveer- en Beelddrukkunst, Domaine du Château de Seneffe-Musée de l’Orfèvrerie, Keramis – Keramiekcentrum, het MiLL, het Museum van Mijnbouw en Duurzame Ontwikke-ling van de mijnsite van het Bois-du-Luc, het Internationale Carnaval- en Maskermuseum en het Koninklijk Museum van Mariemont.

In samenwerking met het Park Huis voor Toerisme van Kanalen en Kastelen.

Mijnsite

een overzicht

Een veelzijdige site

Bois-du-Luc is een voormalige mijnsite waar steenkool gedolven werd vanaf 1846. De technische, sociale en landschappelijke ontwikkeling en verspreiding van de industriële revolutie zijn hier zichtbaar en voelbaar. Uniek is dat de site wel bewaard en nog altijd compleet is. Hier kunt u proeven van het leven van de mijnwerkers in al zijn aspecten: de schacht, arbeiderswoningen, scholen, kerk, directiekantoor, werkplaatsen, rusthuis, ziekenhuis, enz.

Met een gids gaan we op bezoek in deze paternalistische maatschappij waar de directie het wel en wee van zijn personeel goed in de gaten hield.

Unesco

BOIS-DU-LUC, NIEUWE WERELDWONDER

Le Grand-Hornu, Bois-du-Luc, Le Bois du Cazier en Blegny-Mine: de vier grote mijnsites van Wallonië behoren sinds 2012 tot het UNESCO-Werelderfgoed. Samen omvatten ze alle aspecten van de industriële mijnbouw: het ontstaan van de kolenmijnen, de woonen werkomstandigheden van de arbeiders, hun migratiepatronen en culturele achtergrond, hun sociale strijd en relatie met de directeur, technologische vooruitgang, enz. Ze vormen een unieke microkosmos met een uitzonderlijke en universele waarde.

Criteria UNESCO

Het Waals steenkoolerfgoed voldoet volledig aan het criterium II van UNESCO :

“ Getuigen van een uitwisseling van aanzienlijke invloeden gedurende een gegeven periode of een bepaald cultureel gebied inzake de ontwikkeling van architectuur of technologie, monumentale kunsten, stadsplanning of het ontwerpen van landschappen”.

Het steenkoolerfgoed beantwoordt eveneens aan het criterium IV :

“ Een uitstekend voorbeeld bieden van een soort constructie of een architecturaal of technologisch geheel of een landschap dat één of meerdere belangrijke periodes van de menselijke geschiedenis illustreert”.

Het is eigenlijk een microkosmos van de Industriële Revolutie onder haar dubbel technologisch en sociaal aspect. De verschillende stappen van de technologische evolutie zijn allemaal aanwezig, net zoals bij de evolutie van de sociale relaties, het patronaat en de arbeidersstrijd. De postindustriële periode is eveneens vertegenwoordigd door de herbestemming van de vier sites. De Waalse steenkoolmijnen zijn door hun chronologie en inhoud een unicum en vullen een lacune in het industriële werelderfgoed.

Collecties

Archieven en Collecties

Archieven

In het ecomuseum is er meer dan 1500 meter archief verzameld. Wat bevatten die 1500 meter ? Ze gaan over zowel het werk van de arbeiders als de ingenieurs. Hier wordt zowel het archief van de oude steenkoolmaatschappij van Bois-du-Luc als ook het archief van andere bedrijven uit de streek zoals Baume et Marpent, Boch, enz. bewaard.

Bovendien bezitten we een uitgebreide verzameling werkboekjes. (Een deel van onze collectie werkboekjes werd in 2012 tentoongesteld. Zie : manifesta9.org).

De inventaris van ons archief : www.pallas.be

Een deel van ons archief is genummerd dankzij de steun van FWB in het kader van het plan PEP’s. Voor inlichtingen : www.numeris.be

Collecties

De collectie van het ecomuseum bevat twee delen. Het eerst deel vertegenwoordigt de oude steenkoolmijnactiviteit. Het tweede deel toont de verschillende sporen van de industriële bedrijvigheid in de regio.

De inventaris van onze collectie : www.aicim.be

Contact

Informatie / Reservatie

Animatie / Onderwijs

Administratie

Directie

Communication / Tourisme

  • +32 (0)64 28 20 00

Scientifique

  • +32 (0)64 28 20 00

Technique

  • Giacomino Marulli

  • Geoffrey Marulli

  • Giuseppe Casciaro

  • Franco Gaziano

  • Alain Sicx